2001: A Space Odyssey

A Space Odyssey is een erg mooie, maar ook erg trage film.

Door deze typografische vorm aan het script te geven is er geprobeerd de traagheid van de film weer te geven.

Time codes zijn in het midden uitgelijnd, gesproken tekst of handelingen van acteurs zijn buiten uitgelijnd en na elk leesteken komt een enter.

Project Willem de Kooning Academie

+31 6 244 17 423

mail@paulrikken.nl

© Paul Rikken 2013